Welkom op de site van Kinderboerderij SAMENZO te Staphorst!!!


Home

Jaarthema

Nieuws
 

Aanmelden

Aanmelden voor donatie kan het gehele jaar. Bij de kinderboerderij kunt u een inschrijfformulier vragen, of op telefoonnummer 0649405226 van de donateuradministratie. Op aanvraag wordt u een aanmeldingsformulier toegezonden.

U kunt zich ook online opgeven via onderstaande link, of u kunt hier het aanmeldformulier downloaden:

Online aanmelden

Download aanmeldformulier

Afmelden als donateur van de kinderboerderij kan door een email te sturen aan donateursadministratie@kinderboerderijstaphorst.nl of schriftelijk aan:


Kinderboerderij Samenzo (DAC Horstheim)
Donateuradministratie
Kerklaan 14
7951 CD Staphorst

 

 

 

 

 

 

Kinderboerderij SAMENZO
- Admiraal W.G. van Nesstraat 8a te STAPHORST -
- Postadres: Kerklaan 14, 7951 CD STAPHORST -
- Telefoonnummer: (088) 23 85 680 -
- Email: info@kinderboerderijstaphorst.nl -