Welkom op de site van Kinderboerderij SAMENZO te Staphorst!!!


Home

Jaarthema

Nieuws
 

Natuureducatie

Op diverse plaatsen zijn bordjes opgehangen met informatie over de dieren en informatie gerelateerd aan het jaarthema.

Meer educatieve elementen zullen toegevoegd worden. Niet alleen de kinderboerderijdieren en inlandse dieren, maar ook bredere of wereldwijde thema’s over natuur mogen de aandacht krijgen. Er is een groot spanningsveld ontstaan tussen de natuur en de belasting hiervan door de menselijke cultuur. Denk aan de opwarming van de aarde.

 

Kinderboerderij SAMENZO
- Admiraal W.G. van Nesstraat 8a te STAPHORST -
- Postadres: Kerklaan 14, 7951 CD STAPHORST -
- Telefoonnummer: (088) 23 85 680 -
- Email: info@kinderboerderijstaphorst.nl -