Welkom op de site van Kinderboerderij SAMENZO te Staphorst!!!


Home

Jaarthema

Nieuws
 

Stichting Adullam

Stichting Adullam gehandicaptenzorg biedt zorg -en dienstverlening aan volwassenen en kinderen met een verstandelijke en eventueel een lichamelijke beperking. De stichting wil op principiële en professionele wijze identiteitsgebonden, kwalitatief goede zorg -en dienstverlening op maat bieden in alle fasen van het leven, om zo een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. De identiteit van de stichting is gegrond op Gods Woord en gereformeerde belijdenisgeschriften.

In de diverse dagactiviteitencentra, woonvoorzieningen, logeerhuizen en instellingen voor intensieve 24-uurszorg wordt begeleiding, verzorging, behandeling en verpleging geboden.

Adullam heeft bijna 400 zorgplaatsen en ruim 300 medewerkers, verdeeld over de regio’s Noordoost, Midden en Zuidwest Nederland.

 

 

 

 

Kinderboerderij SAMENZO
- Admiraal W.G. van Nesstraat 8a te STAPHORST -
- Postadres: Kerklaan 14, 7951 CD STAPHORST -
- Telefoonnummer: (088) 23 85 680 -
- Email: info@kinderboerderijstaphorst.nl -