Welkom op de site van Kinderboerderij SAMENZO te Staphorst!!!


Home

Jaarthema

Nieuws
 

Vogels

Vogels zijn de meest beweeglijke dieren, ze vliegen, zwemmen, lopen en zitten.
Je ziet ze wel of je ziet ze niet. Van groot naar klein, Nandoes, Pauwen, ganzen, eenden, kippen in diverse rassen, Parelhoenders, duiven, Monniksparkieten.

De Nandoe is een kleine struisvogel en loopvogel, deze kan dus niet vliegen. Het zijn echte groeneters en leggen grote witte eieren, die de haan uitbroedt. Parelhoenders worden ook Poelepetaten genoemd.

De Hawaïgans is een soort die bijna uitgestorven was, door een intensief fokprogramma is er nu weer een redelijke populatie bij fokkers over de gehele wereld, al blijft het een bedreigde diersoort.

De Monniksparkieten zullen in de toekomst net als de duiven, vrij rondvliegen.
Monniksparkieten zijn de enige parkieten die vrij hangende nesten in bomen bouwen. Hier zijn ze vele uren mee bezig, slepen takjes aan en knagen deze op maat. De nesten worden tegen elkaar aangebouwd en vormen zo een kolonie.

 

 

 

Kinderboerderij SAMENZO
- Admiraal W.G. van Nesstraat 8a te STAPHORST -
- Postadres: Kerklaan 14, 7951 CD STAPHORST -
- Telefoonnummer: (088) 23 85 680 -
- Email: info@kinderboerderijstaphorst.nl -