Nieuws

Samenzóo gaat woensdag 19 mei weer beperkt open!

Maximaal 20 volwassenen of kinderen ouder dan 12 jaar hebben gelijktijdig toegang tot Samenzóo. Jongere kinderen geen beperking, groepen moeten zich vooraf aanmelden.

Richtlijnen corona:

  • Neem uw nummer mee, draag deze zichtbaar !
  • Ontsmet uw handen bij de desinfectiezuil !
  • Houdt tot bezoekers en tot onze werknemers minstens 1,5 meter afstand !
  • Volg de looproute, eenrichtingsverkeer !
  • Binnenruimten zijn niet toegankelijk !
  • Is het druk, loop eerst rondom Samenzóo !
  • Uitgang – zie tijdelijke uitgang !

De medewerkers zien weer uit naar de komst van bezoekers, nadat wij ruim een jaar gesloten waren door de corona maatregelen

Geboren een zeldzame tweeling Wallaby, geitjes, lammetjes, Hoenderganzen

In het weiland is een vijver met een oeverzwaluw wand aangelegd
Ook is er een vijver voor Europese moerasschildpadden aangelegd in Samenzóo

Onze naam wordt per 1 april… Samenzóo

Kinderboerderij Samenzó van St. Adullam ontwikkelt door naar een kleine Zoo of dierentuin. Maar kinderboerderij aspecten blijven! Samenzóo is tot stand gekomen met grote inzet van vrijwilligers. Een integratie – recreatie project te Staphorst. Mensen met een beperking tellen mee in onze maatschappij! Dieren verzorgen, bouwen en contact met publiek, dat is hun werk.

Op D.V. vrijdag 28 mei 2021 gaan wij een nieuw wandelpad aanleggen door het weiland. In het kader van NL-doet …Adullam-doet. Een nieuwe invulling met meer diersoorten. Dit pad wordt gestort van beton, wij hebben handen nodig om ons te helpen! Aanmelden kan via info@kinderboerderijstaphorst.nl.

Wij hopen binnenkort weer open te kunnen gaan voor een beperkt aantal bezoekers. Let op deze site!

Nieuws december 2020

Samenzó blijft nog gesloten i.v.m. corona maatregelen, de dieren zijn beperkt van buitenaf te zien. In het weiland heeft de mannetjes Nandoe drie kuikens uitgebroed, twee hiervan zijn voorspoedig opgegroeid, er zijn nu vijf witte Nandoes te zien.

Nieuws juni 2020

Samenzó blijft nog gesloten vanwege de corona uitbraak. Geleidelijk beginnen onze deelnemers hun werk weer op te pakken. Gelukkig, want zonder hen is Samenzó wel heel erg incompleet! Een kleine helft van de deelnemers/cliënten is weer aan het werk. Heel lastig vorm te geven is het 1,5 meter afstand houden. Daarom kunnen wij nog niet open gaan voor publiek. Eerst moet in fasen gewerkt worden aan een veilige terugkeer van alle cliënten.

Intussen zijn er geitjes en lammetjes geboren en vliegen er alweer jonge parkieten rond in de nieuwe volière.

Samenzó en de dieren blijven te bezichtigen rondom en van achter de hekken.

Nieuws september 2019

Geboren een mooie Alpaca merrie op 24 september.

Geboren Alpaca merrie

Opendag 2019 Samenzó op D.V. woensdag 23 oktober 2019

Openingstijden zomervakantie 2019
Samenzó is tijdens de gehele zomervakantie van 2019 geopend op de bekende openingstijden!


foto Henk Jonkvorst

Nieuws mei 2018

Geboortegolf op Samenzó, dwerggeitjes, lammetjes, wallaby’s, kuikentjes en veel jonge muizen. De afgelopen weken is er nogal wat klein spul geboren, tot ziens op de kinderboerderij!

Nieuws december 2017 / januari 2018

De bouw van de grote doorloop volière is gestart, de deelnemers zijn enthousiast over dit nieuwe project op Samenzó. Al 35 groene grasparkieten zitten klaar om dit nieuwe verblijf in gebruik te nemen. Zij en de bezoekers zullen nog een half jaartje geduld moeten hebben, want….ook het bouwen is een proces waar wij van genieten en wij zijn van plan om het zoveel mogelijk met onze deelnemers uit te voeren.