Nieuws

Samenzóo maakt een doorstart

Samenzóo is opgestart in 2006 onder de naam Dierenweide. Het terrein bestond vanaf het begin uit een gedeelte op terrein van de gemeente Staphorst en een achterliggend weiland van een andere eigenaar, wat gepacht wordt.
Het bestemmingsplan van dit weiland moet aangepast worden van Agrarisch naar Groen, zodat Samenzóo daar twee kleine schuilstalletjes voor de aanwezige ezeltjes en Alpaca’s kan maken. Dit weiland krijgt dan dezelfde bestemming als het gedeelte Samenzóo op gemeenteterrein. Dit is nodig om een bouwvergunning te kunnen ontvangen.
Ook bivakkeren de dierenverzorgende deelnemers sinds 2007 in units met een tijdelijke plaatsingsvergunning. Er zijn plannen voor een mooi gebouw in houtskeletbouw, duurzaam en naar de eisen van de tijd. Dit wordt groter dan de huidige huisvesting zodat Samenzóo wel 21 mensen met bijzondere gaven kan begeleiden i.p.v. het aantal van 15 welke nu werkzaam is in dierenverzorging en onderhoud.
Stichting Adullam (werken wonen en leren), wil zo continuering bereiken van dit prachtige integratie project, het gebruikte oppervlakte van het terrein, bijna 2 hectare, blijft gelijk.

Jaarthema 2024  Axolotl’s en andere salamanders

Axolotls zijn heel bijzondere salamanders met uitwendige kieuwen uit Mexico. Die regenwormen eten en zich op Samenzóo ook voortplanten. Ze zijn nu te zien in verschillende fasen van ontwikkeling en er draait een PowerPoint over deze dieren. Wij geven ook informatie over andere salamanders die wel in Nederland voorkomen.

Foto Axolotl Samenzóo

Terras gesloten in 2024

I.v.m. met bouwwerkzaamheden kunnen wij dit jaar geen koffie schenken, wij willen wel wat frisdrank voor de kinderen beschikbaar hebben

Samenzóo is gesloten m.i.v. vrijdag 22 december 2023 t/m maandag 1 januari 2024

Pointillistische schilderijen, gemaakt door een van de medewerkers:

Nieuws zomer 2023

In de voorzomer heeft de mannelijke Nandoe wat eieren uitgebroed. Het leverde totaal 6 gezonde kuikens op, die inmiddels behoorlijk gegroeid zijn. Bij Nandoes, kleine struisvogels, broeden alleen de hanen, de hennen kijken niet naar hun gelegde eieren om. Verder zijn er recent enkele Alpaca’s geboren.

Jaarthema 2023
Ezels en andere paarden

Paarden en ezels zijn nauw aan elkaar verwant. Ze behoren beide tot de familie van de paardachtigen en de familie van de onevenhoevige zoogdieren. Hiertoe behoren ook de zebra’s.

Paard en ezel kunnen kruisen met elkaar. Deze kruisingen zijn soms doelbewust gefokt, muilezels zijn sterker en soberder dan paarden en hebben een groter uithoudingsvermogen. Zij werden in warmere landen altijd al veel gebruikt als lastdieren.

Het verschil tussen een paard en een ezel is merkbaar aan hun gedrag. Paarden hebben bij dreigend gevaar een vluchtreactie, ezels eerder een tegendraadse reactie. Ook bij de training zijn er verschillen. Paarden geef je een bevel, aan een ezel vraag je iets en met een muildier moet je onderhandelen.

Een bijzondere kruising tussen ezel en zebra foto uit RTL nieuws

Samenzóo heeft in juli 2022 twee leuke ezeltjes gekregen en die hebben het goed naar hun zin. Heeft u al kennis met hen gemaakt? Komt u in het voorjaar de nieuwe wandelpaden lopen door het Alpaca –gebied en gelijk de Oeverzwaluwen bekijken? Altijd nog gratis toegang tot Samenzóo op de openingstijden!

23 augustus 2022

Samenzóo heeft een nieuwe spannende doolhof aangelegd, die is nog niet af maar al wel geopend..!

Op woensdag 19 oktober 2022 in de herfstvakantie, wil Samenzóo weer een open dag houden rond het jaarthema Insecten en Spinnen. Open van 10.00 tot 16.30. Ponykarren en diverse creatieve activiteiten, alles zoals gebruikelijk voor 50 cent, de toegang is gratis.

Tot ziens op Samenzóo en vast muntjes sparen!

Augustus 2022

Samenzóo heeft de tweede prijs gewonnen voor de rookvrije generatie-award, hoera!

Samenzóo heeft in juli twee leuke ezeltjes gekregen.

20 april 2022

Samenzóo is genomineerd voor de Rookvrije Generatie Award IJsselland

Dit jaar is er voor het eerst een Rookvrije Generatie Award (RVG Award) in de regio IJsselland. De RVG Award IJsselland is een wedstrijd waarbij zowel inwoners van IJsselland als een jury stemmen op het beste initiatief dat werkt aan de rookvrije generatie. De drie beste initiatieven winnen €2500, €1000 of €500 om in te zetten voor het creëren van een gezonde omgeving. De winnaars worden eind juni 2022 bekend gemaakt. Deze RVG Award IJsselland wordt georganiseerd om de personen en initiatieven die in IJsselland enthousiast bezig zijn met het organiseren en realiseren van rookvrije omgevingen in het zonnetje te zetten. Zo kunnen we elkaar inspireren en laten zien dat we stapje voor stapje meer in de buurt komen van de rookvrije generatie.

Samenzóo heeft begin 2021 de blauwe borden opgehangen, wij werken bewust mee aan een rookvrije generatie. Hiermee is het anti-rookbeleid ingezet. Natuurlijk past roken ook helemaal niet binnen Samenzóo. Behalve brandgevaar hoort het niet bij het beleid van duurzaamheid en gezonde ontwikkeling. De vele kinderen die op bezoek komen krijgen het goede voorbeeld!

Vanaf 20 april is er de mogelijkheid om te stemmen op Samenzóo. Ga naar https://awards.rookvrijegeneratie.nl/ggd-ijsselland en breng je stem uit!

26 januari 2022

Samenzóo is weer geopend voor publiek, de landelijke corona maatregelen blijven van belang.

Graag onderling voldoende afstand houden, ook tot onze cliënten. Het advies is één persoon op vijf vierkante meter en binnenruimten zijn niet toegankelijk.

Nieuw op Samenzóo is het wandelpad in het weiland. Via dit pad loopt u door het gebied met Alpaca’s, tussen de dieren. Verder zijn in dit weiland Gallowayrunderen, Ouessantschapen en Nandoes te zien. Het nieuwe wandelpad is heel toegankelijk voor het gebruik van rolstoelen en rollators. Halverwege het pad kijkt u uit op een vijver met een Oeverzwaluw wand. Wij hopen dat de nestplaatsen dit jaar in gebruik genomen worden door Oeverzwaluwen, die vanaf eind maart terugkeren uit hun overwinteringslanden.

De 140 groene Grasparkieten kijken uit naar uw komst! Alle andere vreemde vogels ook!
De toegang is gratis!

26 juni 2021
Geboren twee jonge Nandoes:

Geboren een zeldzame tweeling Wallaby, geitjes, lammetjes, Hoenderganzen

In het weiland is een vijver met een oeverzwaluw wand aangelegd
Ook is er een vijver voor Europese moerasschildpadden aangelegd in Samenzóo

Onze naam wordt per 1 april… Samenzóo

Kinderboerderij Samenzó van St. Adullam ontwikkelt door naar een kleine Zoo of dierentuin. Maar kinderboerderij aspecten blijven! Samenzóo is tot stand gekomen met grote inzet van vrijwilligers. Een integratie – recreatie project te Staphorst. Mensen met een beperking tellen mee in onze maatschappij! Dieren verzorgen, bouwen en contact met publiek, dat is hun werk.

Op D.V. vrijdag 28 mei 2021 gaan wij een nieuw wandelpad aanleggen door het weiland. In het kader van NL-doet …Adullam-doet. Een nieuwe invulling met meer diersoorten. Dit pad wordt gestort van beton, wij hebben handen nodig om ons te helpen! Aanmelden kan via info@kinderboerderijstaphorst.nl.

Wij hopen binnenkort weer open te kunnen gaan voor een beperkt aantal bezoekers. Let op deze site!

Nieuws december 2020

Samenzó blijft nog gesloten i.v.m. corona maatregelen, de dieren zijn beperkt van buitenaf te zien. In het weiland heeft de mannetjes Nandoe drie kuikens uitgebroed, twee hiervan zijn voorspoedig opgegroeid, er zijn nu vijf witte Nandoes te zien.

Nieuws juni 2020

Samenzó blijft nog gesloten vanwege de corona uitbraak. Geleidelijk beginnen onze deelnemers hun werk weer op te pakken. Gelukkig, want zonder hen is Samenzó wel heel erg incompleet! Een kleine helft van de deelnemers/cliënten is weer aan het werk. Heel lastig vorm te geven is het 1,5 meter afstand houden. Daarom kunnen wij nog niet open gaan voor publiek. Eerst moet in fasen gewerkt worden aan een veilige terugkeer van alle cliënten.

Intussen zijn er geitjes en lammetjes geboren en vliegen er alweer jonge parkieten rond in de nieuwe volière.

Samenzó en de dieren blijven te bezichtigen rondom en van achter de hekken.

Nieuws september 2019

Geboren een mooie Alpaca merrie op 24 september.

Geboren Alpaca merrie

Opendag 2019 Samenzó op D.V. woensdag 23 oktober 2019

Openingstijden zomervakantie 2019
Samenzó is tijdens de gehele zomervakantie van 2019 geopend op de bekende openingstijden!


foto Henk Jonkvorst

Nieuws mei 2018

Geboortegolf op Samenzó, dwerggeitjes, lammetjes, wallaby’s, kuikentjes en veel jonge muizen. De afgelopen weken is er nogal wat klein spul geboren, tot ziens op de kinderboerderij!

Nieuws december 2017 / januari 2018

De bouw van de grote doorloop volière is gestart, de deelnemers zijn enthousiast over dit nieuwe project op Samenzó. Al 35 groene grasparkieten zitten klaar om dit nieuwe verblijf in gebruik te nemen. Zij en de bezoekers zullen nog een half jaartje geduld moeten hebben, want….ook het bouwen is een proces waar wij van genieten en wij zijn van plan om het zoveel mogelijk met onze deelnemers uit te voeren.