Vogels

Vogels zijn de meest beweeglijke dieren, ze vliegen, zwemmen, lopen en zitten.
Je ziet ze wel of je ziet ze niet. Van groot naar klein, Nandoes, Pauwen, ganzen, eenden, kippen in diverse rassen, Parelhoenders, duiven, Monniksparkieten.

De Nandoe is een kleine struisvogel en loopvogel, deze kan dus niet vliegen. Het zijn echte groeneters en leggen grote witte eieren, die de haan uitbroedt. Parelhoenders worden ook Poelepetaten genoemd.

De groene Grasparkieten worden gehuisvest in de doorloop volière, hier zijn ze te zien zoals ze in het wild in Australië leven, groen en in een grote groep.

De Monniksparkieten zullen in de toekomst net als de duiven, vrij rondvliegen.
Monniksparkieten zijn de enige parkieten die vrij hangende nesten in bomen bouwen. Hier zijn ze vele uren mee bezig, slepen takjes aan en knagen deze op maat. De nesten worden tegen elkaar aangebouwd en vormen zo een kolonie.

De Mandarijn eenden vliegen ook los rond de kinderboerderij en broeden in de nestkasten in de bomen.

De Hoendergans (Cereopsis novaehollandiae) is een beschermde diersoort en komt uit Australië. Zij eten gras en zaden en kunnen ook zout water drinken. Zwemmen doen ze bijna niet.