Hygiene

Alle dieren dragen ziektekiemen bij zich. Sommige hiervan kunnen infecties bij mensen veroorzaken. Met name jonge kinderen en zwangere vrouwen zijn gevoelig voor bepaalde ziektekiemen. Een besmetting kan worden overgedragen door aaien en knuffelen maar ook via mest op de grond of inhalatie. De risico’s op een besmetting zijn gering. Met eenvoudige hygiënische maatregelen kunnen deze nog aanzienlijk worden verminderd!

1. Was de handen met water en zeep na aanraken van de dieren
2. Was de handen met water en zeep voordat er iets gegeten wordt
3. Vermijd het aanraken van gezicht en mond voordat de handen gewassen zijn
4. Niet eten en drinken in de dierweiden of stal maar alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen
5. Volg de aanwijzingen van de beheerder op

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de beheerder of belt u met de meldkamer van de Voedsel en Waren Autoriteit: 0800-0488.
Meer informatie staat op de website: www.vwa.nl