Natuureducatie

Op diverse plaatsen zijn bordjes opgehangen met informatie over de dieren en informatie gerelateerd aan het jaarthema.

Meer educatieve elementen zullen toegevoegd worden. Niet alleen de kinderboerderijdieren en inlandse dieren, maar ook bredere of wereldwijde thema’s over natuur mogen de aandacht krijgen. Er is een groot spanningsveld ontstaan tussen de natuur en de belasting hiervan door de menselijke cultuur. Denk aan de opwarming van de aarde.