Sponsoring

Door sponsorgelden heeft Samenzóo de natuurlijke uitstraling gekregen die deze zoo zo uniek maakt.
Met name het Coöperatiefonds Rabobank Staphorst-Rouveen heeft een heel belangrijk aandeel geleverd aan de duurzame opzet, het gebruik van natuurvriendelijk en milieusparende materialen en de educatieve houten diermodellen.
Ook het Oranjefonds waar Prins Willem –Alexander en Prinses Maxima beschermheer –en vrouw van zijn, heeft flink bijgedragen vanuit een fonds op naam, het Fonds Mollison voor Ouderen en Gehandicapten. Het Oranjefonds steunt projecten die de samenhang in de samenleving verbeteren.
Daarnaast zijn er nog vele kleine en grote sponsors die een onmisbare bijdrage geleverd hebben. Alle sponsors worden vermeld op een duidelijk geplaatst bord in de kinderboerderij.