Stichting Adullam

Stichting Adullam gehandicaptenzorg biedt zorg -en dienstverlening aan volwassenen en kinderen met een verstandelijke en eventueel een lichamelijke beperking. De stichting wil op principiële en professionele wijze identiteitsgebonden, kwalitatief goede zorg -en dienstverlening op maat bieden in alle fasen van het leven, om zo een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. De identiteit van de stichting is gegrond op Gods Woord en gereformeerde belijdenisgeschriften.

In de diverse dagactiviteitencentra, woonvoorzieningen, logeerhuizen en instellingen voor intensieve 24-uurszorg wordt begeleiding, verzorging, behandeling en verpleging geboden.

Adullam heeft meer dan 400 zorgplaatsen en ruim 400 medewerkers, verdeeld over de regio’s Noordoost, Midden en Zuidwest Nederland.