Jaarthema

Jaarlijks wil Samenzóo een natuurthema actueel maken. Dit thema kan een link hebben met dieren van de kinderboerderij of juist met de inlandse natuur van Nederland of de natuur op de aarde. Juist ook minder bekende diersoorten, die geheimzinnig leven, wil Samenzóo naar voren halen.

Basisscholen en kinderdagverblijven kunnen in de maanden mei, juli en september hierop inspringen, door een educatieve morgen of middag in te vullen op Samenzóo. Dit gaat op afspraak. Meerdere scholen kunnen zo gebruik maken van educatief materiaal en dit combineren met een leerzaam uitje naar de kinderboerderij.

Op afspraak kunnen schoolgroepen op bezoek komen en indien gewenst gebruik maken van het practicumlokaal om een natuurles gekoppeld aan het jaarthema te verzorgen.

Het jaarthema 2023 gaat over Ezels en andere paarden.

Maak een afspraak voor een kinderfeestje of een biologieles door de leerkracht, gekoppeld aan het jaarthema.