Jaarthema

Jaarlijks wil Kinderboerderij SAMENZÓ een natuurthema actueel maken. Dit thema kan een link hebben met dieren van de kinderboerderij of juist met de inlandse natuur van Nederland of de natuur op de aarde. Juist ook minder bekende diersoorten, die geheimzinnig leven, wil Samenzó naar voren halen.

Basisscholen en kinderdagverblijven kunnen in de maanden mei, juli en september hierop inspringen, door een educatieve morgen of middag in te vullen op Samenzó. Dit gaat op afspraak. Meerdere scholen kunnen zo gebruik maken van educatief materiaal en dit combineren met een leerzaam uitje naar de kinderboerderij.

Op afspraak kunnen schoolgroepen op bezoek komen en indien gewenst gebruik maken van het practicumlokaal om een natuurles gekoppeld aan het jaarthema te verzorgen.

Het jaarthema voor 2019 is “Parkieten en papegaaien”.

Maak een afspraak voor een kinderfeestje of een biologieles door de leerkracht, gekoppeld aan het jaarthema.