Vrijwilligers

Tientallen vrijwilligers hebben fantastisch veel werk verzet, zonder hen was dit project nooit van de grond gekomen. Echte vakmensen hebben vanuit een grote betrokkenheid bij het project gewerkt aan de stallen en paden op het terrein. Hierdoor zijn er hoofdzakelijk materiaalkosten.
Ook buurtbewoners zijn als vrijwilliger actief op o.a zaterdagen en zondagen, door de dieren dan met veel enthousiasme te verzorgen.