Opzet

Samenzóo is spannend opgezet, kronkelpaadjes, een diervrije kijkroute en de keutelroute waar dieren volop geaaid kunnen worden.

Ook ouderen zijn welkom. In de aanleg is rekening gehouden met rolstoelen en rollators, alles is goed toegankelijk.

De opzet is natuurlijk, geen dieren in kleine hokjes. Dieren floreren als zij bewegingsvrijheid hebben en in een natuurlijke groepsgrootte kunnen leven.