Gemeente Staphorst

De Gemeente Staphorst heeft in 2006 het beheer van het oude dorpshertenkamp aan DAC Horstheim overgedragen. Ook heeft de gemeente een geldbedrag beschikbaar gesteld om te werken aan betere huisvesting voor de dieren. Staphorst kent veel jonge gezinnen. Hoewel er veel boerderijen in de omgeving zijn, is er met name in de jonge wijken van Staphorst behoefte aan een uitstapje naar Samenzóo. Daarom is gekozen voor exotische diersoorten, echte boerderijdieren zijn volop in de omgeving aanwezig.

De wijkraad – Noord van Staphorst is vanaf het begin nauw betrokken bij het project en heeft in belangrijke mate geadviseerd en is een belangrijke schakel tussen de inwoners en de Gemeente Staphorst rond de ontwikkeling van het project.