Insecten

In het tuingedeelte aan de voorzijde van kinderboerderij Samenzóo bloeien allerlei insectenlokkers. Op den duur zullen meer planten gepoot worden die vlinders en andere insecten zullen lokken.

In Samenzóo is een bijenhotel voor metselbijen geplaatst. Deze bijen worden ook solitaire bijen genoemd, omdat ze niet in een groot volk leven zoals de honingbijen. De metselbijen, zoals de Rosse Metselbij maakt met leem kamertjes in gaten van houtblokken of rietstengels. In elk kamertje wordt wat stuifmeel, nectar en een eitje gelegd. Meestal komen de jonge bijtjes pas het volgend voorjaar te voorschijn. Metselbijen steken niet en zijn belangrijk voor de bestuiving van bepaalde planten.

Ook zijn twee soorten wandelende takken te zien in het practicumlokaal.