Doel

Samenzóo wil een nuttige werkplek zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. Het Dagactiviteitencentrum DAC Horstheim te Staphorst valt onder de landelijke Stichting Zorg Adullam. Drie deskundige begeleiders leren de bezoekers van het DAC hoe zij met de dieren om moeten gaan.

Dagelijks worden de dieren verzorgd en zijn onze werknemers heel trots op wat ze allemaal kunnen. Ook willen onze werknemers wel iets vertellen over hun werk aan buitenstaanders. Want Samenzóo heeft een dubbele functie. Naast werk en begeleiding ook een educatief en maatschappelijk doel. Kinderen, gezinnen, schoolgroepen en peutergroepjes zijn welkom op vastgestelde openingstijden! Verder zijn de paden rondom Samenzóo tussen zonsopgang en zonsondergang vrij toegankelijk.

De educatieve functie is belangrijk, het accent ligt op huisdieren, exotische diersoorten, natuur en leren.

Het hoofddoel van Samenzóo is om een ontmoetingsplaats te zijn voor zwakkeren uit de samenleving, vrijwilligers uit de buurt, scholen, gezinnen en ouderen.
Een project door en voor de buurt en omgeving.