Aanmelden

Aanmelden voor donatie kan het gehele jaar. Bij de Samenzóo kunt u een inschrijfformulier vragen. Op aanvraag wordt u een aanmeldingsformulier toegezonden.

Via onderstaande link kunt u het aanmeldformulier downloaden:

Afmelden als donateur kan door een email te sturen aan donateursadministratie@kinderboerderijstaphorst.nl of schriftelijk aan:

Samenzóo (DAC Horstheim)
Donateuradministratie
Kerklaan 14
7951 CD Staphorst